HC TJ ©ternberk, Blahoslavova 15, 785 01 ©ternberk, tel/fax:+420 585 012 761, /www.hctjstbk.cz, hctjstbk@hctjstbk.cz

Nabidka
  - Hlavní strana
  - Ledova plocha
  - 4805269314
  - Ubytovani

Hokej
Tak nic   - junioøi
  - KLM
  - 2253485343
  - 5414683334
  - KLM
  - (310) 914-9513

Ostatni
  - Historie
  - 323-906-0550
  - Kontakt

Usnesení OSZ

09.11.2018 18:06
Celé znìní usnesení najdete zde:

Výkazy

09.11.2018 18:06

Výkazy 2015, 2016 najdete zde:

Pøíloha 2015
Výsledovka 2015
Rozvaha 2015
Rozvaha 2016
Pøíloha 2016
Výkazy 2017

Dal¹í etapa èinnost HCTJ

09.11.2018 18:06
Dopis v¹em pøíznivcùm najdete zde
Rozhodnutí PÈR najdete zde
Usnesení PÈR strana 1-2 najdete zde
Usnesení PÈR strana 3-4 najdete zde
Usnesení PÈR strana 5-6 najdete zde

Pronájem ledové plochy

09.11.2018 18:06

Rozvrh ledové plochy na ZS ve ©ternberku, najdete zde:

od 5.11.2018 do 11.11.2018
od 12.11.2018 do 18.11.2018
od 19.11.2018 do 25.11.2018
ODKAZY
778-495-9398
www.cslh.cz
hokej.cz
Vystoupení na zastupitelstvu
Najdete zde :
Ceník poskytovaných slu¾eb
Ceny námi poskytovaných slu¾eb. Najdete zde:

OZNÁMENÍ

HOTEL SPORT JE Z PROVOZNÍCH DÙVODÙ UZAVØEN !!!
Nabídka reklamní plochy
Máte zájem zviditelnit Va¹i firmu a podpoøit tak na¹e hokejová mu¾stva? Zadejte si u nás reklamu. Nevíte jaké jsou mo¾nosti? najdete zde